Avertissement légal

De conformitat amb la Llei ,qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer propietat de BLACK HOUSE SL,la finalitat del qual és (l’enviament d’informació, de notícies, o convocatòries, etc.). Els destinataris d’aquesta informació són les parts implicades al contracte així com els prestadors de serveis vinculats a qualsevol de les parts . Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és Carrer Prat de la creu 59.65 d’Andorra la Vella.